Επιχειρησιακή διάγνωση Μετεωρολογικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Επιχειρησιακή λειτουργία και παραγωγή μετρήσεων από το δίκτυο των Μετεωρολογικών Σταθμών του Ιονίου Πανεπιστημίου (αρχιτεκτονικής Μετεωρολογικών Ιστών με ενεργειακή και τηλεποικινωνιακή αυτονομία, για την διάθεση σε πραγματικό χρόνο (ανά λεπτό) των επικρατούντων Μετεωρολογικών συνθηκών στον χώρο των Επτανήσων, και ειδικότερα των εξής καθοριστικών για τις πλημμυρικές βροχοπτώσεις και την εκδήλωση πυρκαγιών, παραγόντων:
- Ανεμος στα 10 m (μέτρο ταχύτητας και κατεύθυνση),
- Ριπή ανέμου στα 10 m (μέτρο ριπής και κατεύθυνση),
- Ρυθμός βροχόπτωσης ανά λεπτό,
- Υψος βροχόπτωσης ανά ώρα και ανά ημέρα,
- Ισχύς Ηλιακής ακτινοβολίας (στο οπτικό και στα UV-A-B),
- Θερμοκρασία (συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας μέγιστης και ελάχιστης τιμής),
- Υγρασία (σχετική και απόλυτη),
- Πίεση (και συνεπώς, πυκνότητα αέρα)

Οι θέσεις των σταθμών του δικτύου έχουν ως εξής:
- Κέρκυρα: 4 σταθμοί (Αυλιώτες, Τεμπλόνι, Λίμνη Κορισσίων, πόλη Κέρκυρας)
- Παξοί: 1 σταθμός (Αγ. Ισαυρος),
- Λευκάδα: 1 σταθμός (Λιμνοθάλασσα Λευκάδας),
- Κεφαλλονιά: 3 σταθμοί (Αντυπάτα Ερισσού, Κηπούρια Παλικής, Σκάλα Πόρου)
- Ζάκυνθος: 4 σταθμοί (Ακρωτήριο Σκινάρι, Καλαμάκι, Αγαλάς, και πόλη Ζακύνθου)
- Ηλεία: 1 σταθμός (Ακρωτήριο Κατάκολο)

• Συλλογή, οργάνωση, ψηφιακή αρχειοθέτηση και Διαδικτυακή διάθεση σε πραγματικό χρόνο των μετρούμενων Μετεωρολογικών συνθηκών, καθώς και χαρτών με τις επικρατούσες συνθήκες ανέμου, βροχόπτωσης, θερμοκρασίας, υγρασίας, και Ηλιοφάνειας, με ρυθμό ανανέωσης ανά λεπτό.
• Παραγωγή Μηνιαίων Μετεωρολογικών συνόψεων για τον άνεμο και τα χαρακτηριστικά της μεταβλητότητάς του, την βροχόπτωση, την θερμοκρασία, την υγρασία, και την Ηλιοφάνεια στα Επτάνησα, που προαπαιτούνται για την ποσοτική γνώση και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων και των επεισοδίων πυρκαγιών στα Επτάνησα.

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες

• Επιτόπιες τεχνικές εργασίες επιχειρησιακής λειτουργίας και παραγωγής μετρήσεων από τους σταθμούς του δικτύου (εφαρμοζόμενες στους 104 Μετεωρολογικούς αισθητήρες, τους ψηφιακούς καταγραφείς, τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες, τις διατάξεις τηλεπικοινωνιών, και τις περιφερειακές βοηθητικές διατάξεις κάθε σταθμού).
• Κατασκευή μονάδων επιπρόσθετου κώδικα για την πλατφόρμαα λογισμικού διαχείρισης, επεξεργασίας, απεικόνισης, και διαδικτυακής διάθεσης δεδομένων πραγματικού χρόνου υπό μορφή ανεξάρτητων μονάδων κώδικα.
• Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μετάδοσης αριθμητικών δεδομένων.
• Τεχνική υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας: (α) συστήματος ροής δεδομένων προς τον κεντρικό server του δικτύου, (β) του κέντρου ελέγχου του δικτύου, (γ) του συστήματος διαδικτυακής διάθεσης σε πραγματικό χρόνο των επικρατούντων Μετεωρολογικών συνθηκών.
• Μαθηματική επεξεργασία και ανάλυση των Μετεωρολογικών δεδομένων με έμφαση στα τοπικά χαρακτηριστικά του ανέμου, της βροχόπτωσης, και της θερμοκρασίας.

Παραδοτέα:

Π 2.1.1.α: Μετρήσεις των Μετεωρολογικών παραμέτρων στον χώρο των Επτανήσων από το δίκτυο 14 σταθμών Ιονίου.
Π 2.1.1.β: Διάθεση σε πραγματικό χρόνο των ανά λεπτό μετρούμενων Μετεωρολογικών συνθηκών στα Επτάνησα.
Π 2.1.1.γ: Μηνιαίες συνόψεις Μαθηματικής ανάλυσης των καταγραφόμενων Μετεωρολογικών συνθηκών στα Επτάνησα